PimperNieuw heeft tot doel te komen tot een socialere en duurzamere samenleving.

PimperNieuw biedt werk en activiteiten aan mensen die niet of niet meer op de reguliere arbeidsmarkt terecht kunnen of er zich niet thuis voelen. We vertrekken hierbij vanuit de behoeften en de talenten van deze mensen. We geven hen de tijd en ruimte om zich, in veilige omgeving, creatief te ontplooien en als mens tot bloei te komen.

PimperNieuw herwaardeert op creatieve wijze ‘afgedankte’ spullen. Ze krijgen een nieuw leven. De creaties die tot stand komen zijn authentiek en uniek net als hun makers. Deze manier van werken draagt bij tot een meer circulaire economie, een belangrijk aandachtspunt voor PimperNieuw.

PimperNieuw staat altijd open voor nieuwe ideeën en ondersteunt deze waar mogelijk. Aangebrachte projecten die kaderen in een duurzaam gebruik van spullen hebben een streepje voor. Daarbij is een respectvolle benadering van mens en milieu van groot belang.