PimperNieuw heeft tot doel te komen tot een socialere en duurzamere samenleving.

PimperNieuw biedt werk en activiteiten aan mensen die niet op de reguliere arbeidsmarkt terecht kunnen. Of er zich niet thuis voelen. We vertrekken hierbij vanuit de behoeften en de talenten van deze mensen. We geven hen de tijd en ruimte om zich, in veilige omgeving, creatief te ontplooien en als mens tot bloei te komen.

PimperNieuw zorgt voor tweedehands spullen. Deze spullen worden op creatieve wijze opgewaardeerd en krijgen zo een nieuw leven. De werken die zo tot stand komen, zijn authentiek en uniek. Het belang van de circulaire economie speelt hierbij een voorname rol.

PimperNieuw staat altijd open voor nieuwe ideeën en ondersteunt deze waar mogelijk. Aangebrachte projecten die kaderen in een duurzaam gebruik van spullen hebben een streepje voor. Daarbij is een respectvolle benadering van mens en milieu van groot belang.