Missie Pimpernieuw

De vzw PimperNieuw heeft tot doel te komen tot een socialere en duurzamere samenleving.

Pimpernieuw stelt zich als doel om werk en activiteiten aan te bieden aan iedereen die achter onze missie en visie kan staan. We hebben hierbij extra aandacht voor mensen die niet op de reguliere arbeidsmarkt terecht kunnen, of er zich niet thuis voelen. We vertrekken hierbij vanuit de behoeften en de talenten van deze mensen. We geven hen de tijd en ruimte om zich, in veilige omgeving, creatief te ontplooien en als mens tot bloei te komen.

PimperNieuw herwaardeert op creatieve wijze ‘afgedankte’ spullen. Ze krijgen een nieuw leven. De creaties die tot stand komen zijn authentiek en uniek net als hun makers. Deze manier van werken draagt bij tot een meer circulaire economie, een belangrijk aandachtspunt voor PimperNieuw.

PimperNieuw staat altijd open voor nieuwe ideeën en ondersteunt deze waar mogelijk. Aangebrachte projecten die kaderen in een duurzaam gebruik van spullen hebben een streepje voor. Daarbij is een respectvolle benadering van mens en milieu van groot belang.


Visie PimperNieuw

Pimpernieuw streeft naar maatschappelijke verandering waarbij mensen gewaardeerd worden, talenten ontwikkeld worden, samenwerking gestimuleerd wordt en materiaal hergebruikt wordt.
Zo willen we komen tot persoonlijke en maatschappelijke zingeving en tevredenheid.

Volgende aspecten zijn prioritair:
– Respectvolle en eerlijke omgang met zowel mens als milieu
– Aanbieden van ruimte en tijd voor talentontwikkeling
– Verbeteren van arbeidsbeleving.