Pimpernieuw streeft naar maatschappelijke verandering waarbij mensen gewaardeerd worden, talenten ontwikkeld worden, samenwerking gestimuleerd wordt en materiaal hergebruikt wordt.
Zo willen we komen tot persoonlijke en maatschappelijke zingeving en tevredenheid.

Volgende aspecten zijn prioritair:
– Respectvolle en eerlijke omgang met zowel mens als milieu
– Aanbieden van ruimte en tijd voor talentontwikkeling
– Verbeteren van arbeidsbeleving.